Misją CISE jest działalność służąca tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, innowacji oraz wszechstronne działanie na rzecz postępu edukacyjnego, społecznego, kulturalnego ekonomicznego, zdrowotnego i ekologicznego społeczności lokalnych i regionalnych według zasady zrównoważonego rozwoju.