CISE realizuje swoją misję w oparciu o przeszłą (2007-2013), aktualną (2014-2020) oraz przyszłą (2021-2027) perspektywę finansową UE 2014-2020, pisząc wnioski aplikacyjne i realizując wygrane projekty szerokim aspekcie jako beneficjent, partner, wykonawca, podwykonawca. Wszystkie zasoby w dyspozycji CISE zapewniają najwyższą jakość wykonywanych usług.