O nas

Centrum Innowacyjności i Społecznej Ekonomii (skrót: CISE, nazwa w języku ang. ; Centre of Innovation and Social Economy)  z siedzibą w Warszawie jest organizacją społeczną w formie prawnej na bazie fundacji. Istnieje od 8 lat, pozyskując środki zewnętrzne krajowe i zagraniczne, a w szczególności fundusze Unii Europejskiej.

Misją CISE jest działalność służąca tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, innowacji oraz wszechstronne działanie na rzecz postępu edukacyjnego, społecznego, kulturalnego ekonomicznego, zdrowotnego i ekologicznego społeczności lokalnych i regionalnych według zasady zrównoważonego rozwoju.

CISE dysponuje zasobami lokalowymi i technicznymi na terenie m. in. Warszawy, Łodzi, Poznania, Torunia, Lublina, Kutna, Łomży, Kłodawy, Sierpca, Płocka, Gostynina w postaci sal szkoleniowych, komputerowych oraz pracowni robotycznych z możliwością pełnej obsługi cateringowej. Zasoby kadrowe to ponad 20 osób; specjalistów, trenerów, szkoleniowców i naukowców współpracujących na stałe, wykonujących profesjonalne usługi edukacyjne i doradcze w realizowanych projektach oraz tworzących fachowe materiały szkoleniowe i wydawnicze.


CISE
jako podmiot ekonomii społecznej i zatrudniający osoby niepełnosprawne bierze udział w tworzeniu miejsc pracy i aktywizacji osób bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy poprzez zatrudnianie i wykonywanie prac adaptacyjno-modernizacyjnych, remontowo- wykończeniowych, usług sprzątania obiektów, porządkowania terenu , zagospodarowania i pielęgnacji terenów wokół obiektów i terenów zielonych, usługi gastronomiczne i cateringowe.

CISE jako partner społeczny, pomysłodawca i współrealizator projektów medycznych  oferuje również w wyniku sześcioletnich doświadczeń fachową pomoc medyczno-opiekuńczą  i psychologiczno-terapeutyczną, dysponując  szerokim gronem praktyków w tym zakresie ; opiekunów medycznych, fizjoterapeutów, asystentów osób niepełnosprawnych, opiekunów osób starszych, psychologów, terapeutów zajęciowych i animatorów czasu wolnego.

CISE realizuje swoją misję w oparciu o przeszłą (2007-2013), aktualną (2014-2020) oraz przyszłą (2021-2027) perspektywę finansową UE 2014-2020, pisząc wnioski aplikacyjne i realizując wygrane projekty szerokim aspekcie jako beneficjent, partner, wykonawca, podwykonawca. Wszystkie zasoby w dyspozycji CISE zapewniają najwyższą jakość wykonywanych usług.